Pts

1 2 3 4 5
Anton Mohnachev 11 11 15 5 8
Dmitry Tikhnenko 9 6 17 11 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Anton Mohnachev
 • Game 1 Race to 5 - Anton Mohnachev
 • Game 1 Race to 7 - Anton Mohnachev
 • Game 1 Race to 9 - Anton Mohnachev
 • Score After Game 1 - 11-9
 • Game 1 - Anton Mohnachev won 11-9
 • Game 2 Race to 3 - Anton Mohnachev
 • Game 2 Race to 5 - Anton Mohnachev
 • Game 2 Race to 7 - Anton Mohnachev
 • Game 2 Race to 9 - Anton Mohnachev
 • Score After Game 2 - 11-6
 • Game 1 - Anton Mohnachev won 11-9
 • Game 3 Race to 3 - Dmitry Tikhnenko
 • Game 3 Race to 5 - Anton Mohnachev
 • Game 3 Race to 7 - Dmitry Tikhnenko
 • Game 3 Race to 9 - Dmitry Tikhnenko
 • Score After Game 3 - 15-17
 • Game 2 - Anton Mohnachev won 11-6
 • Game 4 Race to 3 - Dmitry Tikhnenko
 • Game 4 Race to 5 - Dmitry Tikhnenko
 • Game 4 Race to 7 - Dmitry Tikhnenko
 • Game 4 Race to 9 - Dmitry Tikhnenko
 • Score After Game 4 - 5-11
 • Game 3 - Dmitry Tikhnenko won 15-17
 • Game 5 Race to 3 - Anton Mohnachev
 • Game 5 Race to 5 - Dmitry Tikhnenko
 • Game 5 Race to 7 - Dmitry Tikhnenko
 • Game 5 Race to 9 - Dmitry Tikhnenko
 • Score After Game 5 - 8-11
 • Game 5 - Dmitry Tikhnenko won 8-11