Pts

1 2 3 4 5
Dmitry Tikhnenko 11 11 8 10 7
Pavel Suraev-Korolev 3 7 11 12 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Dmitry Tikhnenko
 • Game 1 Race to 5 - Dmitry Tikhnenko
 • Game 1 Race to 7 - Dmitry Tikhnenko
 • Game 1 Race to 9 - Dmitry Tikhnenko
 • Score After Game 1 - 11-3
 • Game 1 - Dmitry Tikhnenko won 11-3
 • Game 2 Race to 3 - Dmitry Tikhnenko
 • Game 2 Race to 5 - Dmitry Tikhnenko
 • Game 2 Race to 7 - Dmitry Tikhnenko
 • Game 2 Race to 9 - Dmitry Tikhnenko
 • Score After Game 2 - 11-7
 • Game 1 - Dmitry Tikhnenko won 11-3
 • Game 3 Race to 3 - Pavel Suraev-Korolev
 • Game 3 Race to 5 - Pavel Suraev-Korolev
 • Game 3 Race to 7 - Dmitry Tikhnenko
 • Game 3 Race to 9 - Pavel Suraev-Korolev
 • Score After Game 3 - 8-11
 • Game 2 - Dmitry Tikhnenko won 11-7
 • Game 4 Race to 3 - Dmitry Tikhnenko
 • Game 4 Race to 5 - Dmitry Tikhnenko
 • Game 4 Race to 7 - Dmitry Tikhnenko
 • Game 4 Race to 9 - Dmitry Tikhnenko
 • Score After Game 4 - 10-12
 • Game 3 - Pavel Suraev-Korolev won 8-11
 • Game 5 Race to 3 - Dmitry Tikhnenko
 • Game 5 Race to 5 - Pavel Suraev-Korolev
 • Game 5 Race to 7 - Pavel Suraev-Korolev
 • Game 5 Race to 9 - Pavel Suraev-Korolev
 • Score After Game 5 - 7-11
 • Game 5 - Pavel Suraev-Korolev won 7-11