Shanxi Brave Dragons Reserves Shanxi Brave Dragons Reserves   Guangzhou Long-Lions Reserves Guangzhou Long-Lions Reserves

Pts

1 2 3 4 F
25 20 27 27 99
16 14 19 21 70