WSG Swarovski Tirol WSG Swarovski Tirol   USC Eugendorf USC Eugendorf
3 Góly 3

Pts

H F
3 3
1 3